Sistem Belgelendirme


GMP, ürünlerin iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir. Bu uygulama gıda, kozmetik (deterjan ve temizlik ürünleri dahil) ilaç ve medikal amaçlı ürünlerin üretilmesinde uyulması gereken kuralları kapsamaktadır. Ürünlerin tutarlı bir şekilde üretilmesi ve kontrol edilmesini kapsayan kalite güvencesinin bir parçasıdır. GMP, ürünlerde kalitenin devamlılığını sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.