ISO 14064-1

İnsan faaliyetlerinin sonucu olarak salınan, küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen ve karbondioksit (CO2) cinsinden ölçülen sera gazlarının çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.

Karbondioksit ve diğer sera gazları atmosferimizde her zaman bulunmuş ve tıpkı sera gibi ısıyı içerde tutarak dünyayı yaşanabilir kılmıştır. Endüstriyelleşme ile bu gazların atmosferdeki miktarı artmış, küresel ortalama sıcaklık daha çok ısının tutulması ile yükselmiştir. Bunun sonucu da karşımıza iklim değişikliği olarak çıkmaktadır. Bizler her gün yaptığımız aktiviteler ile bu sera gazlarının salımına neden olmakta ve dünyayı etkilemekteyiz. Bu etki bizim Karbon Ayak İzimizdir.

Kimi zaman bu karbon salımımız çok açık bir şekilde görülür. Örneğin işe giderken araçlarımızın egzoz borusundan çıkan gazlarda olduğu gibi. Kimi zaman ise durum bu kadar belirgin değildir. Örneğin marketten satın aldığımız ürünlerin üretiminden nakliyesine kadar olan süreçteki çıkan emisyonlar gibi.

Sanıldığının aksine Karbon Ayak İzi’mizi azaltmak o kadar da zor değildir. Yaşam standardımızdan ödün vermeyi gerektirecek özveriler bir yana, büyük olasılıkla yaşam kalitemizi ciddi bir şekilde yükseltecek sonuçlar doğuracaktır.

Karbon Ayak İzi’mizi tam olarak saptamak mümkün değilse de, bu konuda edineceğimiz genel fikir, kişisel olarak iklim üzerindeki olumsuz etkimizi azaltmamıza yardımcı olacaktır.

Küresel Isınma atmosfere salınan sera gazlarının birikmesiyle sera etkisi yaratması sonucu dünya yüzeyindeki sıcaklık artışıdır. Güneş’in yaydığı kızılötesi ışınlar milyonlarca kilometrelik bir yolculuktan sonra dünyamıza ulaşır. Bu ışınların bir kısmı yeryüzüne çarparak toprağı ve denizleri ısıtır, bir kısmı ise yeryüzüne çarptıktan sonra yansıyarak tekrar uzaya geri döner. Ancak havada bulunan sera gazları, kızılötesi ışımaların bir kısmını soğurarak, atmosferden dışarı çıkmalarını engeller. Bu soğurma olayı, atmosferin ısınmasına yol açar. Atmosferdeki sera gazları ne kadar çoksa o kadar çok ısı tutulur. Bunun sonucunda da Dünya’nın ortalama sıcaklığında yükselme görülür.

Son 100 yıl içinde küresel iklim, kısmen insani faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonları nedeniyle ortalama 0,5 oC ısınmıştır. İngiliz bilim adamı Stern’in araştırması, bugünden itibaren herhangi bir emisyon salınmasa dahi küresel sıcaklığın, gelecek on yıllar içinde 0,5 oC ila 1 oC artmaya devam edeceğini ortaya koymuştur. Araştırmada yapılan iklim modelleri; bu emisyonların önemli ölçüde azaltılması için önlem alınmadığı takdirde, dünyanın gelecek yüzyıl içinde 1,4 oC ila 5,8 oC daha ısınacağını öngörmektedir. Bu değişiklikler, yerkürede hidrolojik döngüyü önemli ölçüde istikrarsız hale getirecek, yağışlar ve su akışlarında daha fazla değişkenliğe neden olacak ve aşırı hidrolojik olayların yoğunluğunu artıracaktır.

  • Üretim – imalat yapan tüm kuruluşlar
  • Hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşlar
  • Belediyeler, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
  • Kooperatifler, Dernek ve Vakıflar
  • Karbon Azaltma Taahhüdü gibi gelecek mevzuata hazırlık yapmak
  • Karbon riskine maruz kalmayı yönetmek ve iyileştirilecek alanları belirlemek
  • Daha düşük enerji tüketimi sayesinde verim arttırmak ve giderleri azaltmak
  • Çevreye karşı sorumluluk kanıtlayarak inanılır olmak
  • Karbon azaltma planlarına dahil ederek personeli motive etmek

SİGMACERT, 2013 yılından bu yana birçok yönetim sisteminde IAS akreditasyonu ile belgelendirme sektöründe ilerlemektedir. Müşteri odaklılığı, hızlı ve etkin hizmet prensibi ve tarafsızlık bilinciyle belgelendirme alanında bir marka olmuştur. Bugüne kadar attığı profesyonel adımlarla büyümeye devam etmiş, ISO eğitimleri, baş denetçilik eğitimleri ile EĞİTİM SEPETİ markasına hayat vermiştir. ISO yönetim sistemleri alanında çalışan ve çalışmak isteyen birçok kişiye bu alanda profesyonellik katmıştır.

Büyüyen SİGMACERT ailesi yeni şirket grupları ile hizmet yelpazesini genişletmiştir. IAS, DAKKS, TÜRKAK, HAK akreditasyonlu belgelendirme süreçlerinin yanında ISO konusunda online ve yerinde eğitim hizmetlerimiz, Gıda Kontrol Laboratuvarı ve İş Hijyen Ölçüm Laboratuvar hizmetleri ile her zaman yanınızda olmaya devam edecektir.