SAĞLIK LABORATUVARI
SAĞLIK LABORATUVARI

Günümüzde Çalışanların sağlık muayene ve taramalarının yapılması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Çalışanların sağlıkları yapılan yasalarla güvence altına alınmıştır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda hem teknik koruma uygulamaları hem de kişisel koruma politikalarının etkin bir şekilde uygulanması için çeşitli çalışmalar yapılır

Sigmacert olarak; ülkemizde nüfusun ve İSG taleplerinin en fazla olduğu ilimiz olan İstanbul başta olmak üzere 81 ilde hizmet vermeye hazırız. İleri teknoloji tıbbi donanımların yanında hatasız raporlama sistemimizle, hızlı ve doğru sonuçlar veren teknolojik altyapımız ve alanında uzman ekibimiz ile hizmetinizdeyiz.  Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar tüm işletmelerin sağlık taramalarını kapsayacak şekildedir. Sistemimiz daima takip edilebilir ve izlenebilir durumdadır.

Yasal zorunluluk gereği işletmelerin, işe başlama tarihinden itibaren çalışanların sağlık taramasını yaptırmış olması, taramaların sonuçlarını kaydetmesi ve bunları düzenli aralıklarla tekrar etmesi zorunludur. Sigmacert olarak işetmelerin bu yasal süreçleri tamamlaması konusunda iş ve zaman kaybı yaşamadan, uzman hekimlerimizin kontrolünde mobil sağlık araçlarımız ile işyerinde sağlık taraması hizmeti vermekteyiz.

Sigmacert mobil sağlık taramasında fizyolojik testler ve laboratuvar testlerinden mobil araçta mümkün olanları anında yapılmaktadır. Daha kapsamlı inceleme gerektiren testler sağlık kuruluşumuzca yapılmaktadır. Sonuçlar hızlı ve güvenilir olarak, rapor halinde işyeri, işyeri hekimi ile paylaşılmaktadır.

Bu taramalar sonucunda işyerinde çalışmak için gerekli olan göz muayenesi, koruyucu aşılar, EKG, kan grubu, idrarda fenol ve kurşun, tam kan ve tam idrar, portör muayenesi, odyometri, solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi ve ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu düzenlenmektedir. Aslında çalışan insanın sağlık açısından işe uyumluluğu öğrenilirken, periyodik olarak tekrarlanan sağlık taramalarında ise iş yürütümünden kaynaklı maruziyetlerinin sağlığına ne derecede etki edip, etmediği öğrenilir.

Elde edilen sonuçlar hekimler tarafından yorumlandığında, sağlık açısından risk teşkil eden etmenlerin hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılması, çalışanlarda fark edilen sağlık sorunlarının tedavi edilmesi sağlanır.

Sigmacert olarak, numune alımından, tetkiklerin yorumlanıp rapor haline dönüştürülmesine kadar geçen sürede birbiriyle bağlantılı ve uyumlu çalışan teknisyen, raporlama personelleri ve uzman doktorlardan oluşan güçlü bir ekibe sahibiz.

Mobil Sağlık Taraması Kapsamında Verilen Hizmetler:

 • Doktor Muayenesi
 • Radyolojik Testler
 • Akciğer Grafisi
 • Water’s Grafisi
 • Fizyolojik Testler
 • Odiometri (İşitme Testi)
 • Solunum Fonfksiyon Testi (SFT)
 • Elektrokardiyagram (EKG)
 • Aşılama, Hepatit B/C, Grip, Pnömokok (Zatüre)
 • Laboratuvar Tetkikleri
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam İdrar Tahlili
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • AST, ALT, GGT
 • Böbrek Fonksiyon Testleri
TOP